این زندگی من است  

درخواست حذف این مطلب
هر بار شماره ی میم را می گیرم تصویر روشنش را می بینم. آن لبخند خیلی آرام و موهای خیلی سفید و نوری که از چهره اش می تراود. شبیه مهتاب می ماند. این ها ربطی به این ندارد که من عاشقش هستم. نمی دانم هستم یا نه. این که در دل دارم دیگر عشق نيست. آرام تر است و شاید واقعی تر، نمی گویم به تر، چون هر چیز واقعی ا اماً خوب نيست، اما چیزی است که واضح است و من هر چه هم بگویم نمی دانم و نمی شناسم، دروغ گفته ام، چون آن چیز وجود دارد و هست و همان وری می رود که باید برود.

ادامه مطلب  

لاکپشت  

درخواست حذف این مطلب
هر بار که می روی، رسیده ای ...پشتش سنگین بود و جاده های دنیا طولانی می دانست که همیشه جز اندکی از بسیار را نخواهد رفت. آهسته آهسته می خزید، دشوار و کُند؛ و دورها همیشه دور بود. سنگ پشت (لاک پشت) تقدیرش را دوست نمی داشت و آن را چون اجباری بر دوش می کشید. پرنده ای در آسمان پر زد، سبک؛ و سنگ پشت رو به خدا کرد و گفت: این عدل نيست، این عدل نيست. کاش پُشتم را این همه سنگین نمی کردی. من هیچ گاه نمی رسم. هیچ گاه. و در لاک سنگی خود خزید، به نیت نا امیدی... خدا سنگ

ادامه مطلب  

نیمه ی من  

درخواست حذف این مطلب
میخواستم با یکی باشم که ازیادم بری دیگه نمیدونم چرا بازم دلم از عشق تو میگه یه دستایی تو دستامه ولی مثل تو اصلا نيست اونم با عشق من زنده است ولی اون نیمه ی من نيست اونم با عشق من زنده است ولی اون نیمه ی من نيست یکی هر روز و هرلحظه واسم ازعشق میخونه ولی عشقم تو بودی و ی چیزی نمیدونه ی درکم نکرد اونروز که رفتم زیر سقفی که میخواستم جای تو باشه و شد سهم یکی دیگه تو عشقم بودی و حالا یکی دیگه شده یارم یکاری کن که از عشقت یجوری دست بردارم یکی اینجاست و ب

ادامه مطلب  

.::دیدنت ارزش آواره شدن هم دارد::.  

درخواست حذف این مطلب
ساحل چشم من از شوق به دریا زده است!چشم بسته به سرش،موج تماشا زده است! را سرمه کشیدیم ،مگر برگردی!با همان سیصد و فرسنگ نفر برگردی!زندگی نيست ،ممات است تو را کم دارد!دیدنت ارزش آواره شدن هم دارد!از دل تنگ من ،آیا خبری هم داری؟آشنا ،پشت سرت مختصری هم داری؟منتی بر سر ما هم بگذاری ، بد نيست!آه ،کم چشم به راهم بگذاری ،بد نيست!نکند منتظر مردن مایی ،آقا؟منتظرهات بمیرند،میایی آقا ؟به نظر میرسد این فاصله ها کم شدنی ست!غیر ممکن تر از این خواسته ها هم شدنی

ادامه مطلب  

و باز هم پائیز...  

درخواست حذف این مطلب
مثل سابق غزلم ساده و بارانی نيستهفت قرني است در این مصر فراوانی نيستبه زلیخا بنویسید نیاید بازاراین سفر یوسف این قافله کنعانی نيستحال این ماهی افتاده به این برکۀ خشکحال حبسیه نویسی است که زندانی نيستچشم قاجار ... ی دید و نلرزید دلشبشنوید از من بی چشم که کرمانی نيستبا لبی تشنه و... بی بسمل و ... چاقویی کُندما که رفتیم ولی رسم مسلمانی نيستعشق رازیست به اندازه آغوش خ ق آنگونه که میدانم و میدانی نيستحامد_عسکری

ادامه مطلب  

دل نوشته  

درخواست حذف این مطلب
#اص میدونی "اص "چیه !این که تن به انجام هرکاری نمیدی ،به این معنی نيست که نمیتونی!بهش میگن "چهارچوب" ی که تو زندگیش چهارچوب داره اص داره... اص رو نه میشه ید نه میشه اداشو دراورد اص یعنی دلت نمیاد خیانت کنی،دلت نمیاد دل بشکنی،دلت نمیاد دورو باشی،دلت نمیاد آدما رو بازی بدیکاشکی بعضیها بفهمند این سادگی نيست" اص ه ".....!!!

ادامه مطلب  

عشق مثل تو قصه ها نیست؛ حتى شبیه افسانه ها نیست  

درخواست حذف این مطلب
"مشکل بیشتر آدما اینه که هیچ وقت از وسط نصف نشده ان" جزء از کل؛ استیو تولتز. و "همه با یه تفنگ نامرئى رو شقیقشون بهت لبخند میزنن" فایت کلاب؛ چاک پالانیک. کلا این دو تا کتاب رو من معمولا میذارم جلوم و سجده میکنم به سمتشون. بسکه مربوط منسجم ایده جذاب نفس گیر هیجان آور ملول کننده و غیره ان. نویسنده ها ى این دو تا رو من یه روز گیر آورده و یه دیالوگ سقراطى طولانى رو در باره پتى میزریز باهاشون شروع میکنم. بعدم خودکشى میکنم. به همین ترتیب البته

ادامه مطلب  

حال روزهای ما  

درخواست حذف این مطلب
ای اشک، آهسته بریز که غم زیاد است ای شمع ، آهسته بسوز که شب دراز است امروز ی محرم اسرار ی نيست ما تجربه کردیم، ی یار ی نيست . هر مرد شتر دار اویس قرني نيست هر شیشه ی گلرنگ عقیق یمنی نيست هر سنگ و گلی گوهر نایاب نگردد هر احمد و محمود رسول مدنی نيست بر مرده دلان پند مده خویش نیازار زیرا که ابوجهل مسلمان شدنی نيست با مرد خدا پنجه میفکن چو نمرود این جسم خلیل است که آتش زدنی نيست خشنود نشو دشمن اگر کرد محبت خندیدن جلاد ز شیرین سخنی نيست جایی که برادر ب

ادامه مطلب  

عاقبت خاک شود حسن جمال ... ،  

درخواست حذف این مطلب
زیباترین شعر مولانا :عاقبت خاک شود حسن جمال ... ،خوب و بد می گذرد وای به حال ... ،قرعه امروز به نام من و فردا دگری،می خورد تیر اجل بر پر و بال ... ،مال دنیا نشود سد ره مرگ ... ی، ... رم که کل جهان باشد از آن ... ....،هر مرد شتربان اویس قرني نيست،هر شیشه ی گلرنگ عقیق یمنی نيست،هر سنگ و گلی گوهر نایاب نگردد،هر احمد و محمود رسول مدنی نيست،بر مرده دلان پند مده خویش میازار،زیرا که ابوجهل مسلمان شدنی نيست،جایی که برادر به برادر نکند رحم،بیگانه برای تو برادر شدن

ادامه مطلب  

گسترهء هستى  

درخواست حذف این مطلب
تو در خیال هیچ صبحى نيستى ترا در بیان هیچ واژه اى نمى یابمگستره اى هستى به وسعت انچه میبینم مثل تاریکى شب که شب نيستدر تاریکى هیچ شبى شب نيست در روشنایی هیچ روزى نور نيست ! تو کجاى این خلقت ِ پنهان ' اشکار شده اى !'که ما را بسوى خود میخوانى؟ fm

ادامه مطلب  

با تو ای عشق  

درخواست حذف این مطلب
روزهای بی آرزوشبهای بی رویاهمه مرا جا گذاشتندزندانی هیچ حسرتی نيستمرها شده ام ز بغض و غملبهایم را با تو یافتمبا بوسه هایتبا لبخندی که به حضورت می زنندچشمهایم آتشکده غم نيستنمی سوزم در شعله های هجرآسمان با تو آبی استآبی با تو آبی استدریاچه رویا این بود و با تو آن را کشف من خورشید را پیدا گرما دارددلگرمی می دهدسوزان نيست چون شعله های دل ش تهنور را پیدا نور با حکایت عشق معنی داردکه جز عشق همه دنیا تاریکی استحتی اگر ستارگان و مهتابش بخواهند فری

ادامه مطلب  

این نیز میگذرد؟  

درخواست حذف این مطلب
سرویس میشم یه شبایی مثل امشب، دلم میخواد سر روی سینت بگذارم و با صدای قلبت بخوابم، پیش خودم میگم مگه اینهمه دور نبودی خب همونکارارو ، میگه آخه نداشتمش اون موقع، میگم خب ببین ! الان داریش فقط باید صبر کنی، میگه نمیدونم سختره یا آسونتر وقتی نداریش و نيست یه درده وقتی داریش و نيست یه درد. میگم دیگه بهونه میاریا اومدنی بود که داریش الانم زمااان فقط زمان بده دیگه هست ، میگه باشه . اما روشو میکنه اونورو خیره میشه به دیوار کلافم میکنه گاهی ، دلم میخو

ادامه مطلب  

 

درخواست حذف این مطلب
وقتی رسیدم خونه مامان داشت با تلفن حرف میزد. قطع که کرد گفتم کاش جزئیاتشو نگفته بودی مامان..شاید راضی نباشه. گفت خوب وقتی هی میپرسه دروغ بگم؟ گفتم مامان همیشه هم دروغ بد نيست..میگفتی خبر ندارم.. بعد همینطور که میرفتم سمت آشپزخونه گفتم ناهار چی درست کردی:) گفت ماکارونی با ذوق گفتم واااقعا؟!!! آخ جون :) :* نیم ساعت بعد وقتی داشت ناهارو میکشید دیدم ته چینه..گفتم مامان!!!!! دروغ گفتی؟!!! گفت همیشه هم دروغ بد نيست هلیا خانم..نیم ساعت برای خودت خوشحال بودی:))

ادامه مطلب  

با من از چی حرف میزنی  

درخواست حذف این مطلب
نيستم..هیچ وقتم نبودم..اصلا هم برام جذاب نيست.. ولی این دلیل نمیشه که اخبار رو پیگیری نکنم،بحث نکنم..من فقط واسم جذاب نيست. مگه نه اینکه سال ١٣٨٨ تموم خیابونا پر از ادمهای فعال و هیجان زده بود واسه تمایل به قشر سبز..ولی جواب چی شد!!پس به هجمه مردم دل نمیبندم.. بهم میگن تو خونه نشستی و خبر نداری از جامعه!!اخه شما که تو بطن جامعه!!! هستی از چی خبر داری!!!؟؟ وقتی هم حرف میزنی تهش میرسی به اینکه تو نبودی و ندیدی در صورتی که مطلب زیاد بود واسه فرستادن ومطال

ادامه مطلب  

من دیگه ادم سابق نمیشم ...  

درخواست حذف این مطلب
خودمو با همه چی سرگرم میکنم ...نقاشی...نوشتن...کتاب خوندن...حتی با خوردن سره خودمو شیره میمالم که شرایط داره خوب پیش میره!!! که خدا با ماست...حالا هر جا میخوایم باشیم...تهرون!مشهد!نشابورش فرقی نمیکنه! فقط مهمه خدا با ماست !!!! انگار اصلا مهم نيست که من از خانوادم،دوستام،شهرم گذشتم...اصلا مهم نيست ، چون خدا جاشونو پر میکنه! نمیدونم چجوری، ولی قول داده پر کنه... بعضی وقتا ارزو میکنم سرم بخوره به جایی همه چیو از یاد ببرم...خونمونو!مادرمو!شهرمو!دیگه نتونم م

ادامه مطلب  

قسمتی از کلام خداوند اشعیا 55 کتاب مقدس  

درخواست حذف این مطلب
خداوند را مادامى که یافت میشود بطلبید و مادامى که نزدیک است او را بخوانید. اى گنا اران ، از کارها و فکرهاى فاسد خود دست بکشید و بسوى خداوند باز گشت کنید، زیرا او بسیار بخشنده است و بر شما رحم خواهد کرد. خداوند میفرماید، فکرهاى من فکرهاى شما نيست و راههاى من راههاى شما نيست. به همان اندازه که آسمان بلندتر از زمین است، راههاى من نیز از راههاى شما و فکرهاى من از فکرهاى شما بلندتر و برتر است. کلام من مانند برف و باران است. همانگونه که برف و باران از

ادامه مطلب  

قرمززززز  

درخواست حذف این مطلب
آدمها قرار نيست نگران ما باشننگران حالمون ، دلمون ، دغدغه هامون ، سلامتی مون ، آیند ه موناما یه آدم باید باش ه نگران باشهنگران حال ه دلت ، وقتی ١ ماهه بچه ت و ندیدی نگران اشکاتنگران یه عالمه کاری که مونده و تو نمیدونی تو سرما چجوری بری سراغشوننگران غصه هاتحرفای نزده تمریضی ت که بی خیالش شدییه آدم باید باشه که همیشه نگران ه همه ی اینا باشهولی اگه اون آدمنپرسه ح و وقتی بازم بچه ت نيستحدس نزنه چند ساعت جلو ع ش گریه کردیهمه ی دنیاش شاد تو نباشهاگه

ادامه مطلب  

زیر بناى اخلاق‏  

درخواست حذف این مطلب
هرگز دین و دانش صحیحى بدون معیارهاى اخلاقى و معنوى وجود نداشته است، دانش یک سلسله فرمولهاى علمى خشک نيست که آن را در حافظه‏ ها نگهدارند و در کتابها منع کنند، بلکه دانش و فرهنگ وسیله‏اى است که براى مصالح مردم‏ تلاش مى‏کند، براى بیماران دارو مى‏ سازد، براى آسایش مردم خوراک و پوشاک مى‏سازد و براى حل مشکلات مردم شب و روز تلاش مى‏کند. دین و آئین نیز عقیده و ایمان خالى نيست و ذکر خشک هم نيست که با دانه ‏هاى تسبیح در گردش باشد. بلکه درس صدق و صفا

ادامه مطلب  

مولانا چ خوش گفت.  

درخواست حذف این مطلب
عاقبت خاک شود حسن جمال ،خوب و بد می گذرد وای به حال ،قرعه امروز به نام من و فردا دگری،می خورد تیر اجل بر پر و بال ،مال دنیا نشود سد ره مرگ ی،گیرم که کل جهان باشد از آن ....،هر مرد شتربان اویس قرني نيست،هر شیشه ی گلرنگ عقیق یمنی نيست،هر سنگ و گلی گوهر نایاب نگردد،هر احمد و محمود رسول مدنی نيست،بر مرده دلان پند مده خویش میازار،زیرا که ابوجهل مسلمان شدنی نيست،جایی که برادر به برادر نکند رحم،بیگانه برای تو برادر شدنی نيست...!

ادامه مطلب  

ولی هیچ در فکر من نیست!  

درخواست حذف این مطلب
همه برای برآورده شدن حاجت شخصی خود به مسجد جمکران می روند، و نمی دانند که خود آن حضرت چه ماس دعایی از آن ها دارد که برای تعجیل فرج او دعا کنند! چنان که به شیخ ابراهیم حایری فرموده بود: این ها که به این جا آمده اند، دوستان خوب ما هستند، و هر کدام حاجتی دارند: خانه، زن، فرزند، مال، ادای دین؛ ولی هیچ در فکر من نيست! مولا مهدی عج

ادامه مطلب  

وجودِ بی ظهور معنا ندارد  

درخواست حذف این مطلب
وجودِ بی ظهور معنا ندارد طبق مبنای حکمت متعالیه، جز وجود ، هیچ نيست ؛ و ظهور، عین وجود می باشد ؛ لذا وجودِ بی ظهور معنا ندارد. پس آن گنج مخفی، ذاتاً اقتضای ظهور دارد ؛ لذا ظهور می کند ؛ و ظهور در ذات خود مراتب دارد. لذا ظهور وجود ، کثرت طولی بر می دارد ؛ و هر چه این مراتب، از حقیقت و کنه وجود دورتر می شوند ، محدودتر می گردند. آنگاه عقل آدمی از حدود این مراتب که اموری عدمی هستند ماهیّات اشیاء را اعتبار کرده آنها را وجود می انگارد؛ لذا ماهیّت را حدّ

ادامه مطلب  

انقلاب: قرن21 ، قرن ش ته شدن طلسم استعمار است و هر قدرتی در مقابل این واقعیّت بایستد، قطعا ش ت خواهد خورد.  

درخواست حذف این مطلب
به نام خدای مهدی عج انقلاب: 85/8/17 سلطه گران جهانی باید بدانند و این نکته را درک کنند که قرن ۲۱ برخلاف قرون ۱۹و ۲۰دوران ش ته شدن طلسم سیاستهای استعماری است و قرن معنویت، استقلال و بازگشت ملّتها به هویّت و اص ملی است و هر قدرتی در مقابل این واقعیّت بایستد، قطعا ش ت خواهد خورد. این قرن - قرني که در پیش داریم - قرن ش ت سیاستها و روشهای قرنهای نوزدهم و بیستم است. قرنهای نوزدهم و بیستم برای ملتهای منطقه از یک سو و قدرتهای غربی از یک سوی دیگر، قرن دین ز و

ادامه مطلب  

عدم بر دو گونه است؛ عدم ذاتی و عدم زمانی  

درخواست حذف این مطلب
عدم بر دو گونه است؛ عدم ذاتی و عدم زمانیعدم ذاتی، در مقابل وجود است، لذا با موجودیّت جمع نمی شود؛ امّا عدم زمانی، در مقابل وجود نيست بلکه در مقابل وجود زمانی است؛ لذا با موجودیّت، قابل جمع می باشد؛ یعنی می شود موجودی در عین موجود بودن، عدم زمانی داشته باشد. برای مثال، نوع انسان، قبل از آدم)ع( در ظرف زمان، معدوم بود، لکن معدوم ذاتی نبود بلکه در عالم ملکوت و بالاتر از آن در عالم جبروت و بالاتر از آن در علم خدا، وجود داشت. لذا خلق موجودات مادّی در

ادامه مطلب  

بیاضه  

درخواست حذف این مطلب
قلعه بیاضه و هواداران حسن صباح اگر از گرمه در مسیرمان کمی برگردیم و دوباره به سمت راست حرکت کنیم به بیاضه می رسیم که در قدیم گاهی آن را بیاضیه می گفتند و حتی امروزه هم در بعضی از نقشه ها با همین نام نوشته شده است. بیاضه قلعه ای از زمان ساسانیان دارد که تاریخ دقیق آن معلوم نيست. وقتی وارد قلعه می شویم اتاق های تودرتو و کوچک که تعداد آنها کم هم نيست، می بینیم و ساباط هایی نظر ما را به خود جلب می کند. دور قلعه خندقی حفر بوده است که امروزه هم آثاری از

ادامه مطلب  

عاشقى دور نیست  

درخواست حذف این مطلب
قلب تو جاى امنى ست براى خواب ک نه امبراى بازى هاى عاشقانه امو براى شیطنت هاى کودکى امو قلب پاکت را با دستهای کوچکم روزى لمس خواهم کردو خواهم گفت تو بهترین ادم روى زمینى و ترا بسوى شور و هیجان دوران بچگى مان خواهم برد تا باهم بزرگ شویم و یاد بگیریم عاشقى خیلى دور و سخت نيست fm

ادامه مطلب  

خواب !  

درخواست حذف این مطلب
بسم الله مهربون :) سیستم خواب من ، هنوزم شبیه دوران امتحان هاست . امتحان یا کلا نمیخو دم ، یا اگه خیلی خسته بودم نهایتا یه ساعت و نیم ... الان دقیقا ساعت 3 میخوابم ، 4:30 بیدار میشم ! مطمئنم کلی زمان میبره تا درست شه دوباره ... ، بعد قرني ببینم :) + :)

ادامه مطلب  

آلرژى  

درخواست حذف این مطلب
یک عده هم - که تعدادشان کم نيست- وجود دارند که آلرژى را به سوسول بازى ربط مى دهند و تازه از این هم بیشتر؛بعضى هایشان با شنیدن فقط اسم آلرژى آنچنان چشم و ابرویى مى انند که معنایش چیزى در مایه هاى "تو را چه به این حرفها؟"و یا"این چیزهابه گروه خونى شما نمى خورد" مى شودتعجب من از این است که این عده با وجود این تنفر شدید از این کلمهء بدبخت چطور هیچ کمپینى علیه آن راه نینداخته اند تا سارا دوست من هم عضو آن بشود و علیه آن بجنگد و کمتر از دست من حرص بخورد.چ

ادامه مطلب  

خط اتصال :  

درخواست حذف این مطلب
در موسیقی خط منحنی دیگری شبیه به خط اتحاد وجود دارد که در بالا یا پایین دو یا چند نت غیرهمنام و غیرهمصدا قرار می ... رد و صدای آن ها را به یکدیگر متصل می کند که آن را خط اتصال می نامند. در ساز های زهی ( مانند ویلون و ویلون سل) نت های با یک خط اتصال را با یک آرشه و در ساز های بادی ( مانند فلوت و قرني) و آواز با یک نفس اجرا می کنند.

ادامه مطلب  

طنز  

درخواست حذف این مطلب
هیچوقت یه ایرانی رو تهدید نکن این اپ استور با این مشکلات جدیدش و تحریم ایرانیا واقعن فک کرده برای ما اهمیتی داره؟! نخیر کاملن در اشتباهه الان تعداد برنامه های من که نیازمند به به روز رسانی به ٥٤ تا رسیده هر چند بیشتر از این اینم بشه واقعن مهم نيست. البته این از حرف یه بزرگی نشات میگیره: "هیچوقت یه ایرانی رو تهدید نکن."با توجه به این حرف اینا ایرانیا رو تهدید که سهله تحریم . یکی نيست بهشون بگه آخه کافر اجنبی، من بیست ساله آزگار با دایل-آپ به اینتر

ادامه مطلب  

مشغله هایم :)  

درخواست حذف این مطلب
و همچنان پروژه ی کارشناسی ات را انجام نداده ای :( ترمِ آ ی بیخیال بازی در می آوری خب چراااا ؟؟؟ یکی نيست گوشت را بگیرد بپیچاند و بگوید آدم باششششش :/ ولی واقعا تصمیم گرفته ای از شنبه مثل بچه های خوب بنشینی و انجام دهی

ادامه مطلب  

وصیت نامه شهید احمد بابکان  

درخواست حذف این مطلب
باید بدانیم که سه چیز انسان را بهشتی و جهنمی می کند: 1- تفکر 2- سکوت 3- کلام هر نگاهی نيست در او سودی، و هر کلامی کم نيست در آن یاد خداوند، پس او تقوی است، و سکوتی که در آن فکر نباشد پس غفلت است، پس خوشا به سعادت ی که نظر او عبرت است و در سکوتش فکر باشد و حرف زدنش ذکر خدا باشد، گریه کند بر خطایش و مردم از او در امان باشند. (بابت چشم و زبان و ...) و باید بدانیم آنچه امروز ممکن است خدای ناکرده به انقلاب ی ما ضربه بزند فقط هواپرستی ها و خودخواهی ها و بی عد ی ه

ادامه مطلب  

طرح واره هایی از زندگی | شخصیّتِ اصلى، با شخصیّتی اصیل  

درخواست حذف این مطلب
شاید متفکّرانِ اصیل و پُرنفوذ وماً هرچه را کرده اند عمیقاً نی شیده باشند وُ بالع ، امّا متفکّری اصیل که افکار و اَع درهم تنیده اند، یقیناً نانجیب نيست؛ تنها مدخلِ نفوذ به اَعماقِ تفکّرِ یک نجیب، نه وماً نجیب زاده، مطالعه ـیِ متن هایش نيست، می شود به بطنِ زندگیش رفت، اص ِ فکرش را با ریزبینی ـیِ زندگیش نیز می توان دریافت!

ادامه مطلب  

...  

درخواست حذف این مطلب
* * * پدر بزرگ مى گفت؛ انتظار کارِ مَرد نيست! یک دلِ قوى مى خواهد که در تنِ مَرد قرارش نداده اند ! زن باید باشد تا انتظار را تاب بیاورد مَرد؛ هزار وُ یک جور فکر مى کند وَ در آخِر مى اندازدش دور. زن امّا، مى ماند به هر جان کندنى مى ماند #سپیده_امیدى

ادامه مطلب  

فاصله  

درخواست حذف این مطلب
هر چه این راهها بیشتر فاصله ی ما کمترخوابهای طلایی گیسوانتگرمی شبهای سرد تنهایی منعطر گندمزار پریشانتمشک آهوی جسور چشمان مندریای مواج چشمانتنور دوردستترین نگاه من یکرنگ و یکدست و یکیهمگام و همراه روزهای منفاصله ای نيست تا توپلکهای بر هم و لبهای دوخته ی من

ادامه مطلب  

با شما هستما ........  

درخواست حذف این مطلب
صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را که سر به کوه و بیابان تو داده ای ما را ............... شکرفروش که عمرش دراز باد چرا تفقدی نکند طوطی شکرخا را ............... غرور حسنت اجازت مگر نداد ای گل که پرسشی نکنی عندلیب شیدا را ............... به خلق و لطف توان کرد صید اهل نظر به بند و دام نگیرند مرغ دانا را ............... ندانم از چه سبب رنگ آشنایی نيست سهی قدان سیه چشم ماه سیما را ............... چو با حبیب نشینی و باده پیمایی به یاد دار محبان بادپیما را ............... جز این قدر نتوان گفت در جمال

ادامه مطلب  

خشونت از زبان  

درخواست حذف این مطلب
بیان می دارند: «خشونت یعنى چه؟ خشونت، یعنى کشتن، کتک زدن، زندانى ، بداخلاقى ، تندى . خشونت، یک امر واضح و یک معناى بدیهى است. الان چند ماه است که در بعضى از مطبوعاتِ ما دائم دنبال مى شود که خشونت خوب است یا بد است؛ یا فلان طرفدار خشونت است، فلان مخالف خشونت است؛ یا خشونت را قبول دارد، یا قبول ندارد! آیا این مسأله این قدر مهم و مشکل است؟! یا نه؛ پشت سر این قضیه، نیّتهاى دیگرى است؟! درباره ى مسأله ى خشونت نظر روشن و واضحى دارد. استفاده ى از خشونت را

ادامه مطلب  

خط خون  

درخواست حذف این مطلب
"خط خون"درختان را دوست می دارمکه به احترام تو قیام کرده اندو آب راکه مهر مادر توست،خون تو شرف را سرخگون کرده است:شفق ، آینه دار نجابتت,و فلق محر که تو در آن صبح شهادت گزاردی.در فکر آن گودالمکه خون تو را مکیده استهیچ گودالی را چنان رفیع ندیده بودمدر حضیض هم می توان عزیز بوداز گودال بپرس!***شمشیری که بر گلوی تو آمدهر چیز و همه چیز را در کائناتبه دو کرد :هر چه در سوی تو : حسینی شدو دیگر سو : یزیدیاینک ماییم و سنگهاماییم و آبهادرختان ، کوهساران ، جویبا

ادامه مطلب  

آنچه آدم را به بهشت می برد عقل است»  

درخواست حذف این مطلب
حضرت آیة الله جوادی آملی: جهل، گاهی در مقابل علم است گاهی در مقابل عقل است. گاهی می گویند جاهل است یعنی نادان است، گاهی می گویند جاهل است یعنی عاقل نيست. آن جهلی که بیشتر بر او تکیه می شود همان جهلی است که در قبال عقل است وگرنه جهل در مقابل علم خیلی خطر ندارد لذا در همین کتاب قیّم کافی می بینید کتاب العلم و الجهل تدوین نشده [بلکه] «کتاب العقل و الجهل» تدوین شده. سرّش آن است که انسان یا اهل بهشت است یا اهل جهنم، اگر اهل جهنم بود یا درس خوانده است یا

ادامه مطلب  

کمبود آب آشامیدنی  

درخواست حذف این مطلب
حدود چندین سال است که روستای کاولان سفلی با مشکلات جدی آب آشامیدنی در فصل تابستان روبرو خواهد شد ولی متاسفانه امسال در فصل پاییز نیز کمبود آب داریم بطوری که فقط چند ساعت در شب متوانیم از آب استفاده کنیم مسولین روستا و شهرستان وهمچنین شکایت چند تن از اهالی روستای کانی رش از امور آب مهاباد بر سر اختلاف از یکی از چشمه ها و استفاده غیرقانونی چند خانوار قرني آباد از شاه لوله دلیل اصلی کمبود آب این روستا میباشد.

ادامه مطلب  

محرم  

درخواست حذف این مطلب
باز محرم شدو دلها ش ت از غم زینب دل زهرا ش ت باز محرم شد و لب تشنه شد از عطش خاک کمرها ش ت آب در این تشنگی از خود گذشت دجله به خون شد دل صحرا ش ت قاسم ولیلا همه در خون شدند این چه غمی بود که دنیا ش ت محرم ماه غم نيست ماه عشق است محرم مَحرم درد حسین است

ادامه مطلب  

به شب می سرایمت  

درخواست حذف این مطلب
به شب می سرایمت / تا سیا هی ها را آشکار کنی / " چیدمان " ِ هستی رنگ بگیر ٓد / ورازها را " فی نفسه " پدیدار کنی . تو تجلی ى نوری ! / به شب می سرایمت / تا " کثرات " از کُنامِ سیاهچاله ها بدر آیند / و " خویش " را بدانگونه که هستند بازنمایند . انصاف نيست که "ما" را / غرقه در توهم و روءیا / به وادی های " ناکجا " بکشانی . ویا /. با اینهمه امید و رجا / در عرصه ْى آشوب و گمراهی بدوانی . فرزین عدنانی

ادامه مطلب