شما تعمیم بده به زندگی ...

درخواست حذف این مطلب

بوی ترشی یکدفعه منو برد! من رو که از بوی تیز سرکه متنفر بودم.فروشنده گفت خانوم تست میکنید؟ در مغازه حس کمی تند هست ولی یدم آوردم خونه دیدم در مقیاس بزرگتر این تندی باعث میشه ترشی فقط قابل تماشا باشه نه قابل خوردن!