لطفا در این جهان باش

درخواست حذف این مطلب

رفته بود روسیه و سوغاتی من وقتی هنوز برنگشته بود آهنگ یک میلیون گل رز بود. حالا منتظرم بهتر بشه و با کلی گل به دیدنش برم. حتی به دیدنش هم نه؛ به وجود داشتنش و در سلامت داشتنش ، نیاز دارم.